POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP

Ostoskori on tyhjä.

Your address will show here +12 34 56 78

Escrow

Turvaa ohjelmistoprojekteihin

Escrow-sopimukset ovat osa yrityksen riskienhallintaa

Yritystoiminta on yhä riippuvaisempaa tietotekniikan toimivuudesta. Oletko selvittänyt mitä tehdä, jos liiketoimintakriittisten ohjelmistojen toimittaja menee konkurssiin tai lopettaa ylläpidon ja tuotetuen?
Kauppakamarin escrow-palveluun on mahdollista tallettaa yrityksen toiminnan kannalta tärkeiden tietokoneohjelmien lähdekoodit ja muutakin asiakirja-aineistoa. Ainoastaan lähdekoodeilla voidaan ylläpitää ja kehittää yrityksen tietokoneohjelmia.

Puolueeton escrow-agentti, kauppakamari, ottaa talletusmateriaalin turvalliseen säilytykseen ja vapauttaa sen escrow-sopimuksessa sovittavilla ehdoilla ongelmatilanteessa. Vain ulkopuolinen agentti mahdollistaa sen, että talletusmateriaali voidaan saada yrityksen käyttöön myös kiistatilanteessa. Yrityksen johdon ja IT-riskeistä vastaavien tulisi harkita escrown käyttöä jokaisen tärkeän tietokoneohjelman toimituksen yhteydessä.

Escrowta voidaan lähdekooditalletuksen lisäksi käyttää myös asiakirja-aineiston, kuten reseptien ja valmistusohjeiden säilytykseen sekä tekijänoikeuden varmistamiseen.

Tällä sivustolla voit tutustua tarkemmin kauppakamarin escrow-palveluihin, valmiisiin sopimusmalleihin ja escrow-sopimuksen solmimisen toimintaohjeisiin.  

Escrow-palvelu pähkinänkuoressa

Escrow-palvelu osana ohjelmistoprojektia turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden odottamattomissakin tilanteissa, esimerkiksi silloin kun toimittaja ei syystä tai toisesta pysty täyttämään velvollisuuksiaan.

Toimittaja ja asiakas sopivat kauppakamarin escrow-palvelun käytöstä it-toimitussopimuksessaan

Toimittaja, escrow-agentti ja asiakas solmivat escrow-sopimuksen

Escrow-agentti ottaa talletusmateriaalin turvasäilytykseen

Toimittaja huolehtii talletusmateriaalin päivityksistä

Escrow-agentti vapauttaa talletusmateriaalin asiakkaalle ehtojen täyttyessä

Sopimustyypit ja mallisopimukset

Escrow-mallisopimukset on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.
Kaikki sopimusmallit ovat ladattavissa word-dokumenttina sekä suomeksi että englanniksi.
Hinnasto lisätään allekirjoitetun sopimuksen liiteeksi ennen sopimuksen lähettämistä kauppakamariin.
Individuaaliescrow
Individuaaliescrow-sopimus tehdään ohjelmistotuotteen tekijänoikeuden omistajan ja sen asiakkaan, lisenssinhaltijan, sekä escrow-agentin kanssa. Sopimusta käytetään asiakkaalle räätälöidyssä ohjelmatoimituksessa.
Ryhmäescrow
Ryhmäescrow-sopimus on myyjän, escrow-agentin ja usean ostajan välinen sopimus. Ohjelman myyjä tekee ensin sopimuksen escrow-agentin kanssa ja informoi ohjelman käyttöoikeuslisenssejä myydessään ostajia mahdollisuudesta liittyä yksinkertaisella liittymissopimuksella mukaan ryhmäescrow-sopimukseen. Ryhmäescrow soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa useille asiakkaille myydään samanlaista tuotetta; esimerkiksi taloushallinnon tai CRM-ohjelmia. Myyjän työtä ryhmäescrow säästää, koska kauppakamariin tehdään vain yksi talletus, joka on olemassa kaikkien ostajien hyväksi. Ostaja taas saa suojattua liiketoimintansa kannalta tärkeän kokonaisuuden vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.
Tekijänoikeusescrow
Tietokoneohjelmat saavat suojaa tekijänoikeuslain kautta. Tekijänoikeuslaki antaa tekijänoikeuden tietokoneohjelman tekijälle. Tietokoneohjelmien tekijänoikeuksia ei kuitenkaan rekisteröidä mihinkään julkiseen rekisteriin. Tästä syystä ohjelmien tekijöillä on usein ollut vaikeuksia näyttää toteen, milloin he ovat tietyn ohjelmakeksinnön tehneet. Ongelmatilanteita on syntynyt esimerkiksi kilpailijoiden tai yrityksen entisten työntekijöiden tehtyä myöhemmin samanlaisen tuotteen. Tallettamalla tietokoneohjelman lähdekoodin kauppakamarin escrow-palveluun yritys voi osoittaa kiistattomasti tehneensä ohjelmakeksinnön tiettynä aikana.
Asiakirjaescrow
Escrow-agentin haltuun voidaan tallettaa erilaista asiakirjamateriaalia määräajaksi. Talletuksella voidaan varmistaa esimerkiksi yrityskauppa-aineiston säilyminen muuttumattomana talletuksen ajan.
Escrow-palvelut

Hinnasto

 • Luotettava kotimainen escrow-agentti

 • Vahinkoriskeiltä suojaava turvasäilytys

 • Jatkuva asiantuntijatuki

 • Osaava ja ystävällinen asiakaspalvelu

1220
Individuaaliescrow-sopimus, vuosikorvaus

620
Ryhmäescrow-sopimus, vuosikorvaus

670
Tekijänoikeusescrow-sopimus, vuosikorvaus

Asiakirjaescrow-sopimus, vuosikorvaus

Escrow-sopimuksen hyödyt

Toimittajan näkökulmasta lähdekoodin ja muun luottamuksellisen materiaalin luovuttaminen asiakkaalle on riski. Mistä toimittaja tietää, että asiakas pitää lähdekoodin turvassa ja salassa, eikä käytä sitä ennenaikaisesti? Mitä jos kymmenet muutkin asiakkaat vaativat lähdekoodia?

Asiakkaan näkökulmasta puolestaan on riski, jollei lähdekoodia ja muuta ylläpitoon ja päivitykseen vaadittavaa materiaalia luovuteta sen käyttöön. Miten turvataan liiketoimintakriittisen ohjelmiston toimivuus, jos toimittaja odottamatta menee konkurssiin tai ei muutoin pysty suoriutumaan velvollisuuksistaan?
Hyödyt – Toimittaja
 • Sujuvammat sopimusneuvottelut

 • Herättää luottamusta potentiaalisissa asiakkaissa

 • Turvallinen talletus yhdessä puolueettomassa paikassa

Hyödyt – Asiakas
 • Kyky ja laillinen oikeus ylläpitää, päivittää ja parantaa liiketoimintakriittisiä ohjelmia

 • Vähentää liiketoiminnan merkittävän häiriön riskiä

 • Poistaa huolen toimittajan kyvykkyydestä

 • Turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

Sopiiko escrow-sopimus juuri sinulle?

Harkitsetko escrow-sopimuksen tekoa osana ohjelmistoprojektin riskienhallintaa, mutta haluaisit ensin tietää siitä enemmän?
Lataa pdf-opas ja lue lisää etenkin individuaaliescrow-sopimuksen hyödyistä ja mahdollisista haasteista.

Escrow-sopimuksen tekeminen

Escrow-menettelyn alkuvaiheessa toimittaja ja asiakas sopivat mallisopimuksen pohjalta escrow-sopimuksen ehdoista kuten esimerkiksi siitä, milloin talletusmateriaali vapautetaan, mitä asiakas saa tehdä vapautetulla materiaalilla, kuinka usein materiaalia päivitetään ja miten materiaali validoidaan.

Kun kauppakamari on hyväksynyt sopimusehdotuksen ja kaikki kolme osapuolta ovat allekirjoittaneet sopimuksen, voidaan lähdekoodi tallettaa kauppakamariin.
01
Muutoksista sopiminen

Sovi mahdollisista muutoksista mallisopimukseen ohjelmistotoimittajan ja sen asiakkaan välillä ja merkitse ne sopimukseen.

02
Sopimusehdotus

Lähetä sopimusehdotus sähköpostitse reetta.riihimaki@helsinki.chamber.fi tai kati.mattinen@helsinki.chamber.fi

03
Sopimuksen allekirjoittaminen

Kauppakamarin hyväksyttyä sopimusehdotuksen voivat ohjelmistotoimittaja ja asiakas allekirjoittaa sopimuksen ja lähettää sen kolmena (3) kappaleena kauppakamariin.

04
Sopimuskappaleet

Kauppakamari toimittaa osapuolille kummallekin yhden allekirjoitetun sopimuskappaleen. Talletus voidaan toimittaa säilytykseen tämän jälkeen tai yksittäistapauksissa kauppakamarin edustajan kanssa sopien myös aikaisemmin.

05
Talletusmateriaali

Ohjelmistotoimittajan tulee toimittaa sopimuksessa sovittu talletusmateriaali kauppakamarille 14 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta (allekirjoittamisesta). Talletusmateriaali toimitetaan postitse tai lähettiä käyttäen osoitteeseen: Helsingin seudun kauppakamari Escrow-palvelu Kalevankatu 12 00100 Helsinki

06
Talletusmateriaalin pakkaus

Materiaali tulee toimittaa sinetöidyssä pakkauksessa ja sen tulee sisältää sovittu aineisto tallennettuna koneellisesti luettavalle talletusvälineelle. Pakkauksen koko ei saa ylittää mittoja 35 cm x 30 cm x 10 cm, ellei toisin sovita.

07
Kirjallinen ilmoitus

Kauppakamarille toimitettavaan materiaaliin on liitettävä kirjallinen ilmoitus, josta ilmenevät - sopimuksen osapuolet - sopimuksen solmimispäivä - säilytettäväksi luovuttamispäivä ja - säilytettäväksi luovutettavan materiaalin yksilöinti. Säilytyspakkaukseen on lisäksi merkittävä osapuolten nimet ja pakkauspäivämäärä.

08
Materiaalin vastaanotto

Kauppakamari lähettää sopimusosapuolille ilmoituksen materiaalin vastaanottamisesta seitsemän (7) päivän kuluessa materiaalin saapumisesta kauppakamariin.

09
Päivitysmateriaali

Mikäli ohjelmistotoimittaja toimittaa asiakkaalleen muutetun tai päivitetyn version ohjelmistoa, tulee muutoksen sisältävä materiaali toimittaa kauppakamarille 30 päivän kuluessa muutoksen toimittamisesta asiakkaalle.

Me autamme escrow-asioissa

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua onnistuneen escrow-sopimuksen solmimisen jokaisessa vaiheessa.
Sopimukset ja neuvonta reetta.riihimaki@chamber.fi 09 2286 0229
Reetta Riihimäki
Lakimies
Sopimukset ja neuvonta kati.mattinen@chamber.fi 09 2286 0313
Kati Mattinen
Lakimies
Sopimukset ja neuvonta marko.silen@chamber.fi 09 2286 0233
Marko Silen
Johtaja
Myynti, asiakaspalvelu ja kehitys miira.kolehmainen@chamber.fi 050 354 1571
Miira Kolehmainen
IT-kehitysasiantuntija

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijalle